captura_plesk_mail

 

Fa uns dies després de fer el canvi de servidor d’uns dominis em vaig adonar que els mails enviats des de la pàgina de contacte dels dominis no funcionaven.

Mirant el log del mail vaig veure que els correus s’intentaven enviar al domini local de la màquina quan tots funcionen amb google apps. Primer va ser mirar qmail i els virtualdomains, es va sol·lucionar la cosa pero va durar poc, per tant el problema estava amb el plesk.

La sol·lució era ben senzilla, calia entrar a la configuració del correu electrónic del domini i desactivar la casella : “Activar servicio de correo en el dominio“, d’aquesta manera es desactiva el correo local del domini i s’envia tot mitjançant el correo de google apps.