Owncloud, el conegut software de emmagatzematge de fitxers ja arriba a la serva versió 9.0.0 amb importants millores y cada cop més complerta.
Les actualitzacions entre versions no son gens traumàtiques però si que s’han de seguir uns passos per un correcte upgrade.
Primer de tot a tenir en compte es que no es poden saltar versions majors en el moment de fer la actualització, això vol dir que si tenim la versió 8.1 no es pot passar a la versió 9.0 sense passar per la versió 8.2.
Dit això, us deixo el pas per pas que faig servir i que sempre funciona.

  • Baixar paquet, no es pot fer salts entre versions majors.
  • Renombrar carpeta actual owncloud a owncloudold
  • Descomprimir nova versió
  • cp /data a nova versio
  • cp config/config.php a nova versio
  • su www-data
  • php occ upgrade

No oblidar repassar els permisos de les carpetes.