Per poder configurar un proxy i poder fer servir el wget per descarregar s’ha d’editar l’arxiu wgetrc que trobarem al diretori /etc per això farem:

cd /etc
sudo nano wgetrc

Una vegada dins buscarem les següents lí­nies

# You can set the default proxies for Wget to use for http, https, and ftp.
# They will override the value in the environment.
#https_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#http_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
#ftp_proxy = http://proxy.yoyodyne.com:18023/
# If you do not want to use proxy at all, set this to off.
#use_proxy = on

i afegirem

https_proxy = http://proxy.domini.com:port_proxy/
http_proxy = http://proxy.domini.com:port_proxy/
ftp_proxy = http://proxy.domini.com:port_proxy/
use_proxy = on

On proxy.domini.com serà el nom del servidor i port_proxy el port on funciona, normalment 8080.