Ens arriba un correu amb un zip adjunt, anem a descomprimir, posem la paraula de pas i… ens surt una cosa semblant a això:

unsupported compression method 99

Amb les polítiques actuals de protecció de dades cada cop és més habitual utilitzar processos d’encriptació més segurs, aquest és el cas de la encriptació AES molt més segura que la tradicional encriptació que s’utilitzava fins ara al moment de comprimir ZIPs.

Si treballem amb Windows necessitarem el Winzip 9 o superior en el cas de Linux s’haurà d’instal·lar el paquet p7zip-full, si utilitzem Ubuntu el podem trobar als repositoris, per tant només caldrà fer un

apt-get install p7zip-full

A partir d’ara podrem descomprimir aquest tipus d’arxiu com sempre des de el gestor de finestres o a la consola fent servir l’ordre

7z x nom_arxiu.zip