A mida que anem actualitzant la nostra Ubuntu es van afegint nous kernels a GRUB fent que cada cop s’ampliï més la llista al moment de l’arrancada, això no és problema mentre en tenim pocs però arriba el moment que la llista és massa llarga i segurament innecessaris si la última versió de kernel instal·lada funciona bé.
Avui explicarem com eliminar aquests kernels antics, el que ens permetrà alliberar espai al disc dur, unes 100 MB per kernel i tenir una llista al GRUB una mica més petita.
Primer de tot executarem la comanda

dpkg --get-selections |grep linux-image

El que ens donarà per resultat alguna cosa com aquesta

linux-image-2.6.32-21-generic			install
linux-image-2.6.32-22-generic			install
linux-image-2.6.32-23-generic			install
linux-image-2.6.32-24-generic			install
linux-image-2.6.32-25-generic			install
linux-image-2.6.35-22-generic			install
linux-image-2.6.35-23-generic			install
linux-image-generic				install

En aquest cas només m’interesa deixar la última versió, funciona sense problemes per tant eliminaré totes les anteriors, per això executaré per cada una de elles:

sudo apt-get purge linux-image-2.6.32-21-generic
sudo apt-get purge linux-image-2.6.32-22-generic
sudo apt-get purge linux-image-2.6.32-23-generic
sudo apt-get purge linux-image-2.6.32-24-generic
sudo apt-get purge linux-image-2.6.32-25-generic
sudo apt-get purge linux-image-2.6.35-22-generic

Exepte per linux-image-generic necessari perl funcionament del sistema.
Una vegada acabat executem un

sudo update-grub

i comprovem que el nostre grub.cfg hagi quedat correcte, comprovant que les nostres entrades son les que corresponen als kernels que ara tenim i que la línia set default sigui correcte.