Cada cop son més les empreses que fan servir el email per fer campanyes dels seus productes deixant les antigues campanyes en paper amb un cost bastant més elevat.

Les opcions que es poden trobar per realitzar campanyes d’e-mail marketing son moltíssimes, des de empreses que ofereixen aquest servei a preus bastant alts fins a instal·lacions de programari lliure a un preu bastant més reduït i en el que només fa falta un ordinador i una connexió a Internet. Dins d’aquesta opció es troba OpenEMM, un servidor de e-mail marketing lliure(també existeix la versió de pagament) en la que es poden trobar totes les opcions que es necessiten per realitzar campanyes de email i amb un entorn agradable i fàcil d’administrar.

Amb OpenEMM es poden crear simples newsletters o complexes campanyes a partir de la base de bades de clients,enviaments automàtics de email seguint unes condicions com per exemple aniversaris, seguiment de mail oberts, número de clicks als links o gestió de subscripcions entre d’altres.

Per la instal·lació d’OpenEMM es necessita una màquina Linux(qualsevol distribució) , sendmail per la gestió de les cues d’enviament, mysql  i les fonts d’OpenEMM.
La instal·lació no la explicaré aquí, OpenEMM disposa a la seva web d’informació clara i fàcil de seguir per realitzar una instal·lació, així com la optimització de sendmail i mysql per un bon funcionament.

Una de les mancances en la seva versió gratuïta i molt important per fer remarketing és el seguiment de les adreces que han fet click en un determinat enllaç, aquesta opció no està disponible però això no vol dir que no es puguin saber 🙂 . Ho explicarem el proper dia.