No hi ha dubte que a dia d’avui el sistema de control de versions més popular és Git deixant enrera Subversion i incorporant bastantes millores. Això no vol dir que subversion sigui pitjor, per determinats tipus de projecte Subversion pot ser suficient i fins ara ha estat un dels sistemes de control de versió més utilitzats.

Gitolite per la seva banda, és una capa de control d’accés a Git que ens permet donar permisos per branques, etiquetes, arxius o directoris, així doncs es pot donar permís de lectura a Master però no d’escriptura o de creació de branques.

Pel que fa a gitweb com el seu nom indica és un frontend web per consultar, descarregar el codi allotjat a Git.

Comencem la instal·lació:
Més >