Tenim dues maneres d’instal·lar el client d’Oracle a la Ubuntu, descarregar els rpm de la pàgina d’oracle i instal·lar-los amb l’eina alien o bé descarregar el zip, jo utilitzo aquest segon cas.

Descarregar els arxius necessaris d’ Oracle, cal registre a la pàgina web.

instantclient-basic-linux32-11.2.0.2.0.zip

instantclient-sqlplus-linux32-11.2.0.2.0.zip

instantclient-sdk-linux32-11.2.0.2.0.zip

Crearem una carpeta on descomprimir el client d’oracle

sudo mkdir -p /opt/oracle

Descomprimim els tres arxius i els copiem a la carpeta que abans hem creat

Seguidament necessitem declarar les variables d’entorn per què tot quedi ben localitzat.

cd /etc
 
nano profile
 
ORACLE_HOME=/opt/oracle/instantclient_11_2
 
export ORACLE_HOME
 
LD_LIBRARY_PATH=/opt/oracle/instantclient_11_2
 
export LD_LIBRARY_PATH
 
TNS_ADMIN=/opt/oracle/instantclient_11_2
 
export TNS_ADMIN
 
PATH=/opt/oracle/instantclient_11_2:${PATH}
 
export PATH

Afegim la localització de les llibreries del client d’oracle

cd /etc/ld.so.conf.d
 
sudo nano oracle.conf
 
/opt/oracle/instantclient_11_2
 
sudo ldconfig

Amb aquestes passes ja tindríem un client d’oracle funcionant a la Ubuntu, a partir d’aquí només queda configurar la resta d’aplicacions que han d’utilitzar el instantclient d’Oracle.