Per poder accedir a base de dades Oracle desde PHP necessitem que al fitxer de configuració de PHP ( php.ini ) hi hagi activada la extensió oci8, això es fàcil si ens trobem en un sistema operatiu Windows on només caldria descomentar la línia que fa referencia a aquesta extensió (oci.dll) però en sistemes Linux, en aquest cas Ubuntu, no es disposa a la instal·lació del PHP d’aquesta extensió i s’haurà de compilar.

Per poder crear la llibreria oci8.so necessitarem tenir instal·lat el servidor web apache, PHP, el client d’oracle i el sdk, sinó el teniu instal·lat podeu seguir els pasos que explico a Instal·lar el client d’Oracle a Ubuntu.

Una vegada instal·lat el client d’Oracle s’ha de baixar la última versió disponible de la extensió oci8 de

http://pecl.php.net/package/oci8

Un pas necessari abans de començar es crear un link simbòlic de la llibreria libclntsh.so.11.1 localitzada a la carpeta on esta instal·lat el client.

ln -s   libclntsh.so.11.1  libclntsh.so

Seguidament tornem a la carpeta on estan els fons de la oci8 i executem:

phpize
./configure –with-oci8=shared,instanclient,/directori/a/instanclient
make
make install

Finalment només queda dir-li al PHP que té una nova extensió a carregar, així doncs ens dirigim al directori de configuració del PHP i fem el següent:

cd /etc/php5/conf.d
sudo nano oracle.conf

i afegim la línia

extension=oci8.so

Guardem i reiniciem apache

sudo /etc/init.d/apache2 restart

Si tot a acabat bé ja tindrem el php configurat per poder connectar a bases de dades oracle.