Per utilitzar Pear darrera d’un proxy només necessitarem utilitzar la següent instrucció:

pear config-set http_proxy http://proxy.domini.com:port_proxy

On proxy,domini.com serà el nom del servidor Proxy i port_proxy, el port on funciona, normalment 8080.