El paquet de Tora que es pot descarregar dels repositoris d’Ubuntu no té suport per Oracle i la única opció que tenim es compilar Tora nosaltres mateixos o utilitzar un altre software com podria ser SQLDeveloper de Oracle.

Donem per fet que ja tenim instal·lat el client d’oracle en cas contrari podeu seguir el passos que vam descriure a Instal·lar un client d’oracle a Ubuntu. En primer lloc necessitem permisos de root

sudo -i

Entrem al directori on decarregarem el codi font

cd /usr/src

Instal·lem tots els paquets necessaris per compilar el tora

apt-get build-dep tora
apt-get source tora
apt-get install g++ gcc autoconf automake flex cdbs cmake qt4-qmake libqt4-dev libqt4-sql-odbc libqt4-sql-psql libqscintilla2-dev debhelper dpatch texinfo build-essential zlib1g-dev docbook-xsl

Per evitar que doni problemes de dependències al crear l’arxiu .deb caldrà afegir aquestes dos línies al arxiu Debian/rules

DEB_CONFIGURE_EXTRA_FLAGS := --with-oracle
DEB_DH_SHLIBDEPS_ARGS = -- --ignore-missing-info

Una vegada tot configurat passem a crear el .deb

debian/rules binary

Al cap d ‘una estona si no hi ha hagut cap problema trobarem a /usr/src dos fitxers, només cal instal·lar com qualsevol paquet debian.

dpkg -f tora_2.1.2-1ubuntu1_i386.deb
dpkg -i tora-dbg_2.1.2-1ubuntu1_i386.deb

Per acabar es necessari no permetre les actualitzacions de Tora per això farem:

echo "tora hold"|sudo dpkg --set-selections
echo “tora-dbg hold”|sudo dpkg --set-selections

Per comprovar que l’estat es correcte

dpkg-query --status tora|grep Status
dpkg-query --status tora-dbg|grep Status