De vegades necessitem tenim processos automàtics que executin una sessió FTP per traspassar dades entre servidors, una manera sencilla si volem executar Shell Script es aquesta:

#!/bin/bash
 
USER=prova
 
PASSWORD=prova
 
HOST=PROVA.domain
 
ftp -inv $HOST << EOF
 
user $USER $PASSWORD

Declarem les variables i executem el ftp en mode no interactiu fent servir -inv, seguidament li passem el usuari i password.
Una vegada fet només caldrá passarli les comandes que volem executar i sortir.

 
cd /var
 
quit
 
EOF
 
exit 0